BAŞKANIMIZDAN

  ÖNEMLİ DUYURULAR
2019 MART AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA
ŞUBAT 2019 MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA
2019 YILI AİDATLARI HAKKINDA
OCAK 2019 MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA
OCAK-ŞUBAT- MART 2019 NÖBET ÇİZELGESİ HAKKINDA
ARALIK AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA...
KASIM AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA..
EKİM AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA...
EKİM-KASIM-ARALIK 2018 NÖBET ÇİZELGESİ HAKKINDA...
EYLÜL AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA...
AĞUSTOS AYI (2018 ) MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA.
TEMMUZ AYI MOBİL LİSTESİ HAKKINDA
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2018 NÖBET ÇİZELGESİ HAKKINDA( güncel 25.06.2018)
NİSAN-MAYIS-HAZİRAN (2018) NÖBET ÇİZELGESİ HAKKINDA (güncel listedir)
HAZİRAN AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA
60mg Psödoefedrin İçeren Müstahzarlar 01/06/2018 Tarihi İtibariyle Kontrole Tabi
2018 ADALET BAKANLIĞI (CEZAEVİ)SÖZLEŞMESİ ODAMIZA ULAŞMIŞTIR.
2018 SGK VE 2018 TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMELERİ ODAMIZA ULAŞMIŞTIR.
MAYIS AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA...
SGK NİSAN AYI FATURA TESLİM GÜNÜ HAKKINDA
NİSAN AYI (2018) MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA.
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GELEN YASAL İLAÇLARIN SUİSTİMALİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ YAZI HAKKINDA
MART AYI (2018) MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA...
SGK FATURA TESLİM GÜNÜ HAKKINDA
OCAK 2018 SGK FATURALARI TESLİMİ TARİHİ HAKKINDA
ŞUBAT AYI MOBİL HEKİM LİSTESİ HAKKINDA...
DEVREN SATILIK ECZANE!!!
SATILIK ECZANE MALZEMELERİ HK.
2018 YILI AİDATLAR HK.
OCAK 2018 MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA
OCAK ŞUBAT MART 2018 NÖBET ÇİZELGESİ HAKKINDA
UŞAK BANAZ DA DEVREN SATILIK ECZANE
ARALIK AYI 2017 MOBİL TURNİKESİ HAKKINDA
KASIM AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA
EKİM AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA
EKİM KASIM ARALIK 2017 GÜNCEL NÖBET LİSTESİ
SGK RECETE TESLİM GÜNÜ HAKKINDA...
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜN'DEN GELEN ÖNEMLİ YAZI...
MEDİKAL MALZEME FATURA TESLİMİ HAKKINDA ...
AĞUSTOS AYI (2017) SGK FATURA TESLİM TARİHİ HAKKINDA GÜNCEL
EYLÜL AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA (2017)
SGK RECETE TESLİM GÜNÜ HAKKINDA...
AĞUSTOS AYI MOBİL LİSTESİ HAKKINDA...
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2017 NÖBET ÇİZELGESİ HAKKINDA...
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN DUYURUSU
TEMMUZ AYI 2017 MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA
HAZİRAN AYI (2017) MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA
MAYIS AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA...
SGK RECETE TESLİM GÜNÜ HAKKINDA...
NİSAN AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA...
NİSAN MAYIS HAZİRAN 2017 NÖBET ÇİZELGESİ
Mart ayı mobil turnike listesi hakkında...
ŞUBAT AYI MOBİL HEKİM LİSTESİ HAKKINDA...
SGK RECETE TESLİM GÜNÜ HAKKINDA...
SGK FATURALARI'NIN TESLİM TARİHİ HAKKINDA
OCAK 2017 MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA
OCAK ŞUBAT MART 2017 NÖBET ÇİZELGESİ HAKKINDA GÜNCEL...
ARALIK AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA
KASIM AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA
EKİM KASIM ARALIK 2016 NÖBET LİSTESİNDEKİ DEĞİŞİKLİK HAKKINDA GÜNCEL...
EKİM AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA...
AĞUSTOS AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA
TEMMUZ AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2016 NÖBET ÇİZELGESİ HAKKINDA GÜNCEL
HAZİRAN AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ ...2016...
MAYIS AYI MOBİL TURNİKE LİSTESİ HAKKINDA
NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2016 NÖBET ÇİZELGESİ EN SON HALİ(30.03.2016)
MART 2016 MOBİL TURNİKE LİSTELERİ
  İSTATİSTİKLER


   Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep Akdağ ile Görüşme

Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep Akdağ ile Görüşme


Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak ve Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz.Arman Üney, 19 Haziran 2017 tarihinde (bugün) Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep Akdağ ile bir görüşme gerçekleştirdiler.

Sayın Bakan’ın yanı sıra, Danışmanı Dr.Halil Ekinci’nin de katıldığı görüşmede, eczacılık alanındaki bazı konularla ilgili görüşlerimiz ve taleplerimiz aktarıldı.

Görüşmede Sayın Bakana aktarılan taleplerimiz ve görüşlerimiz şu şekilde;

1- Eczacılıkta uzmanlık eğitimi vermeye istekli olan üniversitelerimizin kadro sorunuyla karşılaşmadan bu eğitime başlayabilmeleri için gerekli yasal düzenlemenin yapılması talebi,

2- Eczane Vitrinlerinde eczanelerde medikal malzemelerin bulunduğu ibaresine yer verilmesi,

3- İlaç Fiyat Kararnamesinde gerekli düzenlemelerin yapılarak, eczacı kar oranlarının yükseltilmesi ve kutu başı hizmet bedeli verilmesi konusu,

4- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Eczane Denetimleri konusu,

5- Yönetmelik Gereği Zorunlu Olacak Olan Standart Eczane Tabelalarının tıpkı zorunlu E-logolar gibi vergiden muaf olması konusu

6- Avrupa Birliği üyesi ülkelerde uygulanan meslek hakkı uygulamaları konusunda Sayın Bakana sunum yapılması ve Smart Eczane Programı hakkında görüşme

7- Kamu Eczacılarımızın Durumlarının İyileştirilmesi ve Sorunların Çözüme Kavuşturulması ile ilgili olarak aktardığımız taleplerimiz;

a) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yapılacak değişiklik ile kamuda eczacı hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak Eczacılık Hizmetleri Müdürlüğü kadrolarının oluşturulması,
b) “Fiili hizmet süresi zammı” öngörülen “sağlık çalışanları” kapsamının; sağlık riskleri ve yoğun çalışma temposu açısından aynı koşulları taşıyan hekim ve diş hekimleri gibi eczacıları da içerecek şekilde düzenlenmesi;
c) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan eczacılara uygulanan yasa ve yönetmeliklerin, 6197 Sayılı Eczacılık Yasamızda 6308 Sayılı Yasa değişikliği ile getirilen eczacı tanımına uygun hale getirilmesi;
d) Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nden “kurumda eczacı olmadığı takdirde görevini hemşire ya da eczane teknisyeni yürütür” ifadesinin çıkartılması ve tıpkı Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde olduğu gibi; eczacısı olmayan hastane eczanelerinin kapatılması ya da hızla buralara eczacı ataması yapılması, eczacılık hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülmesi için hastane yatak sayısıyla orantılı olarak eczacı sayısının belirlenmesi ve hastane eczanelerinin fiziki koşullarının mutlak suretle iyileştirilerek standartlarının belirlenmesi,
e) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık tesislerinde görevli eczacıların mevcut Ek Ödeme Yönetmeliğindeki Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı 0,75 olarak belirtilmiştir. Talebimiz, eczacıların hastanelerde yönettikleri bütçe, yaptıkları iş, eğitim süreleri ve aldıkları risk itibariyle katsayılarının diş hekimi ile birlikte değerlendirilerek 1,1’ e yükseltilmesi,
f) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve İl Sağlık Müdürlükleri’nde çalışan eczacıların maaşlarını iyileştirilmesine yönelik düzenlemenin yapılması,
g) İl Sağlık Müdürlükleri İlaç ve Eczacılık Şube Müdürlüklerinde eczacı görev almasının sağlanması, 
h) Özel Hastane Yönetmeliği’nde mevcut olan 27. Maddenin aşağıdaki belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmesi, 
“Madde 27- (Değişik:RG-23/9/2010-27708) Özel hastanelerde, 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 13/10/1992 tarihli ve 21374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, bir eczacı sorumluluğunda ruhsatlandırılmış eczane bulunması zorunludur. Sorumlu mesul müdür eczacının ve diğer çalışan eczacıların maaşlarının Türk Eczacıları Birliğinin 6643 sayılı yasanın kendine verdiği yetkiye dayanarak belirlemiş olduğu maaşın altında olamaz.” 
i) Sağlık hizmet sunumunun ayrılmaz bir parçası olan eczacıların, kamuda hâlihazırda son derece yetersiz bulunan sayısının artırılması
j) Hastane eczanelerinde çalışan eczacılarımızın yetki alanlarının ve görev tanımlarının belli olmaması, eczacıların hekimlere bağlanmış olması nedeniyle eczacılık görevini yerine getirirken farklı meslekten kişilerin işin mahiyetini anlamak konusundaki kabiliyetlerinin sınırlı olması ölümle sonuçlanabilecek ciddi sorunlar yarattığından, hastane eczacılarının yetkilerinin ve görev tanımlarının açıklaştırılması, eczaneden sorumlu kişinin yine eczacı olması, eczanelerde çalışacak personelin niteliğinin artırılmasına yönelik idari önlemler alınması,
k) Açıktan atama ile yapılan alımlarda engelli eczacılar için ayrıca kadro açılması,
l) Aynı zamanda eşi kamu çalışanı olan serbest eczacılara tayine bağlı nakil hakkının tanınarak aile bütünlüğünün sağlanması.

Sayın Bakan, Türk Eczacıları Birliği’nin taleplerini büyük bir dikkatle dinledi ve bu konularda gerekli çalışmaların yapılması için talimatlarını verdi.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

   18.03.2019 PAZARTESİ  NÖ.ECZ.
   UŞAK TURNİKE SİSTEMİ
SOSYAL HİZMETLER TURNİKESİ
YEŞİM ECZANESİ  Sıradaki
CEZAEVİ TURNİKESİ
ZAFER ECZANESİ  Sıradaki
İL JANDARMA ALAY KOMUTANLIĞI
Seçiniz  Sıradaki
YATAN HASTA TURNİKESİ
ŞEYMA ECZANESİ  Sıradaki
ERİTROPOİETİN - DARBEPOETİN TUR.
GÜRAN ECZANESİ  Sıradaki
ERİTROPOİETİN - DARBEPOETİN TUR.
EGE ECZANESİ  Sıradaki
SGK KAN ÜRÜNÜ TURNİKESİ
SEVİM ECZANESİ  Sıradaki
DİYALİZ MER. ÇIKAN ERİTROPOİETİN DARBEPOİETİN HARİCİ İLAÇLAR
Seçiniz  Sıradaki
KANAKINUMAB TURNİKESİ SIRASI
Seçiniz  Sıradaki
  İLAN PANOSU
Personel Arayan Eczacılar
İş Arayan Personeller
Mesul Müdür İlanları
Kullanıcı Adı :
Şifre :
   
copyright © 2016Tüm hakları www.usakeczaciodasi.org.tr Uşak Eczacı Odası'na aittir. Bu sitede yer alansağlıkla ilgili bilgiler hekimlerin tavsiyeleri yerine kullanılamaz
İslice Mh. Annaç Sk.Hacer Baykın Apt.No:17 K:3 D:5  Tel : 0 276 223 21 04 - 227 42 88  Faks: 0 276 227 42 89